“ภาพถ่าย” ไม่ได้มีไว้บันทึกเรื่องราวในอดีตเพียงอย่างเดียว แต่มันยังเต็มไปด้วยความรู้สึก อารมณ์ และซ่อนเรื่องราวบางอย่างที่เมื่อเราหยิบภาพนั้นกลับมาดู เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปยืนตรงนั้นอีกครั้ง
“ภาพถ่าย” ไม่ได้มีไว้บันทึกเรื่องราวในอดีตเพียงอย่างเดียว แต่มันยังเต็มไปด้วยความรู้สึก อารมณ์ และซ่อนเรื่องราวบางอย่างที่เมื่อเราหยิบภาพนั้นกลับมาดู เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปยืนตรงนั้นอีกครั้ง

You may also like

Back to Top